Podwójny jubileusz biskupa Romualda Kujawskiego

jubileusz biskupW środę 20 czerwca br. podczas Mszy św. o 19.00 uroczystą Mszę św. dziękczynną odprawił biskup Romuald Kujawski – syn naszej parafii. W tym roku ks. Biskup obchodzi 45. rocznicę święceń kapłańskich i 10. rocznicę sakry biskupiej. Na tę liturgię przybyli parafianie i zaproszeni przez Jubilata goście. Biskup Romuald Kujawski święcenia kapłańskie przyjął w 1973 roku. Studiował teologię życia wewnętrznego na Pontificia Università Gregoriana w Rzymie, jest doktorem teologii. Od 1988 roku przebywa w Brazylii, gdzie przez wiele lat był profesorem i rektorem seminarium duchownego w Diamantina. Dnia 2 lipca 2008 roku Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. Romualda Kujawskiego biskupem koadiutorem diecezji Porto Nacional w Brazylii, 15 sierpnia 2008 roku odbyły się w Palmas w Brazylii święcenia biskupie, a 4 listopada 2009 roku - biskupem Porto Nacional.