Tornister pełen uśmiechów dla Wilna

tornisterWilnoWzorem lat ubiegłych podjęliśmy również w naszej parafii akcję Caritasu „Tornister Pełen Uśmiechów dla Wilna”, której celem w tym roku jest wyposażenie 1000 tornistrów wyprawkami szkolnymi i przekazanie ich dzieciom uczącym się w polskich szkołach w Wilnie. Akcja ta ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych naszych rodaków na Litwie, a przede wszystkim zapewnienie im godnego funkcjonowania w szkolnej grupie rówieśniczej.

Na zdjęciu: delegacja Poznańskiej Caritas (z ks. dyrektorem Marcinem Janeckim) w Gimnazjum św. Jana Pawła II w Wilnie (drugi z lewej pan dyrektor Adam Błaszkiewicz) podczas przekazywania darów w grudniu 2017 roku.