Bierzmowanie

 13 20191127 1291654683W środę 23 października bp Zdzisław Fortuniak udzielił sakramentu bierzmowania 60 naszym młodym parafianom oraz 15 młodym parafii św. Anny. Młodzież przygotowywała się przez dwa lata do przyjęcia tego sakramentu. W tym czasie poprzez katechezę szkolną i parafialną pogłębiała swoją świadomość bycia chrześcijaninem. Jednak o wiele istotniejsze w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania było pogłębianie osobistej relacji z Jezusem poprzez systematyczne korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania oraz uczestnictwo w Eucharystii. Przyjmując bierzmowanie młodzież odnowiła przyrzeczenia chrzcielne, które podczas chrztu świętego złożyli ich rodzice i chrzestni. Tym samym teraz już samodzielnie wyznała wiarę, którą pragnie wyznawać w swoim codziennym życiu. Sakrament bierzmowania jest udzieleniem daru Ducha Świętego, który uzdalnia człowieka do służby wspólnocie Kościoła. Stąd młodzież wobec biskupa wyraziła swoje pragnienie, aby Duch Święty umocnił ich do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Życzymy bierzmowanej młodzieży, aby ta ich piękna deklaracja była także treścią ich życia.