Chór Dolorosa na V Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Sakralnej Pater Noster

chr dolorosa Kopiowanie

 

Nasz parafialny chór Dolorosa w sobotę 14 czerwca 2019 r. uczestniczył w V Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Sakralnej „Pater noster” w Strzepczu koło Wejherowa. W konkursie uczestniczyło 14 chórów, w tym 8 kościelnych.

Sekundycje księdza neoprezbitera Filipa Byczyńskiego

20190608 195151 Kopiowanie

Dnia 8 czerwca 2019 r. ksiądz neoprezbiter Filip Byczyński odprawił Mszę św. sekundycyjną. Jest to druga uroczysta Eucharystia, którą sprawuje nowo wyświęcony kapłan. Zgodnie z tradycją obowiązującą w naszej Archidiecezji sekundycje neoprezbiter sprawuje w parafii posługi diakońskiej. Ks. Filip Byczyński od września 2018 r. sprawował posługę diakońską w naszej parafii. Była to: liturgiczna posługa diakońska, posługiwanie w grupach duszpasterskich, katechizowanie w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu na ul. Głogowskiej oraz zapoznawanie się z funkcjonowaniem życia parafii. Uroczyste sekundycje były okazją do wdzięczności Panu Bogu za dar powołania kapłańskiego ks. Filipa, a także za jego posługę wśród nas. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Piotr Kuś - dyrektor szkoły katolickiej. Na początku Mszy św. słowo powitania i życzeń dla neoprezbitera wygłosił ks. prałat Eugeniusz Antkowiak - proboszcz naszej parafii. Na zakończenie Mszy św. życzenia neoprezbiterowi złożyli: w imieniu kapłanów - ks. kanonik Stanisław Żarna, w imieniu wszystkich parafian - Parafialna Rada Duszpasterska oraz Wspólnota Żywego Różańca. Na koniec warto dodać, że księdzu Filipowi w czasie Mszy św. asystował diakon Sławomir Rzepka, który od września rozpocznie posługę diakońską w naszej parafii.

Kongregacja dekanalna

kongregacja dekanalnaW sobotę 8 czerwca w naszej parafii miała miejsce tzw. kongregacja dekanalna. Kapłani z dekanatu Poznań - Łazarz koncelebrowali Eucharystię m. in. w intencji wszystkich Parafian dekanatu, w intencji kapłanów, o nowe powołania i za zmarłych kapłanów. Dekanat Poznań - Łazarz składa się z 10 parafii. Kapłani w ciągu roku spotykają się przy okazji różnych uroczystości oraz podczas tzw. konferencji dekanalnych. Na zakończenie roku duszpasterskiego odbywa się tzw. kongregacja dekanalna, która jest okazją do wspólnego dziękczynienia Panu Bogu za wszelkie łaski otrzymane w ciągu roku. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. kanonik Sławomir Baraniak - proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża na Górczynie, zaś homilię wygłosił ks. Sebastian Galuba - wikariusz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej na osiedlu Kwiatowym. Wszystkich zgromadzonych w kościele na początku powitał ks. prałat Eugeniusz Antkowiak - proboszcz naszej parafii, który w dekanacie pełni zaszczytną funkcję Dziekana.  

Odpust Parafialny

odpust2018W sobotę 15 września 2018 roku przeżywaliśmy Odpust Parafialny Matki Bożej Bolesnej. O 15.00 została odprawiona przez ks. Marcina Głowińskiego (z Wydziału Katechetycznego Kurii, jeszcze niedawno wikariusza w naszej parafii) Msza św. w intencji i z udziałem chorych oraz osób w jesieni życia wraz z udzieleniem Sakramentu Chorych. O 18.00 odprawiona została Suma Odpustowa, której przewodniczył pochodzący z naszej parafii ks. prałat prof. Bogdan Częsz, obchodzący w tym roku Złoty Jubileusz Kapłaństwa.

 

Wizytacja kanoniczna parafii

wizytabiskupaW dniach 5 i 6 września 2018 r. miała miejsce wizytacja kanoniczna naszej parafii przez biskupa Damiana Bryla. W środę 5 września ks. Biskup o 10.00 odprawił Mszę św. dla ogółu parafian, w tym dla osób starszych i chorych, a po Mszy św. zaprosił wszystkich na spotkanie i rozmowę do Domu Katolickiego. Po południu odbyły się spotkania z rodzicami kapłanów i sióstr zakonnych pochodzących z naszej parafii, z katechetami, z przedstawicielami wszystkich grup duszpasterskich oraz z Parafialną Radą Duszpasterską i Ekonomiczną. O 19.00 odprawił Mszę św. połączoną z udzieleniem sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii. W czwartek 6 września ks. Biskup wizytował cmentarz parafialny na Górczynie, a także spotkał się kolejno ze wszystkimi kapłanami posługującymi w naszej parafii.

Nowe utwardzone alejki na cmentarzu

nowealejkicmentarzW lipcu i sierpniu ułożono utwardzoną nawierzchnię na kolejnych trzech alejkach naszego cmentarza parafialnego na Górczynie. Są to kolejne wybrukowane alejki, które ułatwią dojście do grobów najbliższych, w szczególności w deszczowe dni.

Konserwacja wieży kościoła

konserwacjawiezakosciolaW drugiej połowie sierpnia trwały prace związane z przeglądem i konserwacją wieży naszego kościoła. Usunięto glonowy nalot na części wieży na wysokości zegara i wypełniono kruszące się w niektórych miejscach spoiny. Tego typu prace odbywają się co roku i stanowią ciągłą potrzebę dbania o piękno naszego kościoła parafialnego.

Tornister pełen uśmiechów dla Wilna

tornisterWilnoWzorem lat ubiegłych podjęliśmy również w naszej parafii akcję Caritasu „Tornister Pełen Uśmiechów dla Wilna”, której celem w tym roku jest wyposażenie 1000 tornistrów wyprawkami szkolnymi i przekazanie ich dzieciom uczącym się w polskich szkołach w Wilnie. Akcja ta ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych naszych rodaków na Litwie, a przede wszystkim zapewnienie im godnego funkcjonowania w szkolnej grupie rówieśniczej.

Na zdjęciu: delegacja Poznańskiej Caritas (z ks. dyrektorem Marcinem Janeckim) w Gimnazjum św. Jana Pawła II w Wilnie (drugi z lewej pan dyrektor Adam Błaszkiewicz) podczas przekazywania darów w grudniu 2017 roku.

Pożegnanie ks. Macieja

pozeganieksMaciejaZ dniem 25 sierpnia br. ks. wikariusz Maciej Borysiak decyzją ks. Arcybiskupa Metropolity został mianowany wikariuszem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Obrzycku i parafii św. Mikołaja w Słopanowie. Ks. Maciejowi podziękowaliśmy za posługę w naszej parafii w uroczystość Wniebowzięcia NMP 15 sierpnia br. podczas Mszy św. o 11.00. Nowym wikariuszem w naszej parafii został ks. Maciej Wegner.

Ks. Maciej Borysiak święcenia kapłańskie przyjął w 2008 roku. Pochodzi z parafii Św. Michała Archanioła w Czempiniu. Jako wikariusz posługiwał w Środzie Wlkp. i Kościanie, a ostatnio w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kostrzynie Wlkp. Ks. Maciej pracował w naszej parafii od 2016 roku i był odpowiedzialny za duszpasterstwo dzieci.

Poświęcenie ziół

swiecenie ziolDnia 15 sierpnia w Kościele obchodzona jest uroczystość Wniebowzięcia NMP. Podczas wszystkich Mszy św. kapłani święcili bukiety ziół, które przed kościołem rozprowadzali członkowie Parafialnego Zespołu Caritas. Dochód przeznaczony był na potrzeby charytatywne naszej parafii. Natomiast po Mszach św. miała miejsce zbiórka pieniężna na potrzeby Caritas naszej Archidiecezji.