Jubileusz 1050-lecia biskupstwa na ziemiach polskich - koncert

koncertW dniach od 22 do 24 czerwca 2018 roku odbywały się w Poznaniu centralne obchody jubileuszu 1050-lecia pierwszego biskupstwa w Polsce. W piątek 22 czerwca wieczorem odbył się na Ostrowie Tumskim koncert jubileuszowy w wykonaniu zespołu IL DIVO, a o północy w farze została odprawiona Pasterka Maryjna, której przewodniczył bp Romuald Kujawski, który przybył z Brazylii na uroczystości naszej Archidiecezji.

Podwójny jubileusz biskupa Romualda Kujawskiego

jubileusz biskupW środę 20 czerwca br. podczas Mszy św. o 19.00 uroczystą Mszę św. dziękczynną odprawił biskup Romuald Kujawski – syn naszej parafii. W tym roku ks. Biskup obchodzi 45. rocznicę święceń kapłańskich i 10. rocznicę sakry biskupiej. Na tę liturgię przybyli parafianie i zaproszeni przez Jubilata goście. Biskup Romuald Kujawski święcenia kapłańskie przyjął w 1973 roku. Studiował teologię życia wewnętrznego na Pontificia Università Gregoriana w Rzymie, jest doktorem teologii. Od 1988 roku przebywa w Brazylii, gdzie przez wiele lat był profesorem i rektorem seminarium duchownego w Diamantina. Dnia 2 lipca 2008 roku Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. Romualda Kujawskiego biskupem koadiutorem diecezji Porto Nacional w Brazylii, 15 sierpnia 2008 roku odbyły się w Palmas w Brazylii święcenia biskupie, a 4 listopada 2009 roku - biskupem Porto Nacional.

Srebrny jubileusz kapłaństwa ks. Piotra Marchwickiego

jubileusz marchwickiW niedzielę 17 czerwca br. podczas Mszy św. o 12.15 przewodniczył ks. dr Piotr Marchwicki, salezjanin, który do ubiegłego roku przez 10 lat pomagał nam w duszpasterstwie, a który w tym roku obchodzi srebrny jubileusz kapłaństwa.

Nabożeństwa czerwcowe

nabozenstwa czerwcowePrzez cały czerwiec codziennie o 18.30 odprawiane były w naszym kościele nabożeństwa czerwcowe - poświęcone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Przez pierwszy tydzień - ze względu na oktawę Bożego Ciała - nabożeństwa odprawiane były w łączności z nieszporami i procesją wokół kościoła, a następnie Mszą św. wotywną o Najświętszej Eucharystii z homilią.

Parafialna wycieczka na Suwalszczyznę i do Wilna

suwalszczyznaW sobotę 9 czerwca wyruszyła 6-dniowa parafialna wycieczka na Suwalszczyznę i do Wilna. Na zdjęciu autobus, którym uczestnicy wyruszyli na wycieczkę na tle naszego kościoła parafialnego.

Żywy Różaniec u Matki Bożej Literackiej w Buku

matkabozaliterackabukW sobotę 9 czerwca wspólnota Żywego Różańca udała się autokarem do Buku do sanktuarium Matki Bożej Literackiej.

Uroczystość Bożego Ciała

bozecialo2018W czwartek 31 maja br. przypadała uroczystość Bożego Ciała, w języku liturgicznym nazywana uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi. O 17.00 rozpoczęła się parafialna procesja eucharystyczna, która przeszła stałą trasą. Przez oktawę Bożego Ciała o 18.30 odprawiane były nieszpory z procesją wokół kościoła, a następnie o 19.00 Msza św. wotywna o Eucharystii z homilią. Jedynie w niedzielę 3 czerwca procesja eucharystyczna wokół kościoła wyruszyła na rozpoczęcie Mszy św. o 11.00.

Złoty jubileusz kapłaństwa ks. Bogdana Częsza

zlotyjubileuszW niedzielę 27 maja br. podczas Mszy św. o 12.15 z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa uroczystą Mszę św. odprawił ks. profesor Bogdan Częsz – syn naszej parafii. Na tę liturgię przybyli licznie parafianie i zaproszeni przez Jubilata goście. Ks. prałat Bogda Częsz święcenia kapłańskie przyjął w 1968 w Poznaniu. Studia doktoranckie odbył w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim. Doktorat obronił w 1976 r. Od 1988 r. jest doktorem habilitowanym. W latach 1993-1996 był dziekanem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu. W 1999 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. W latach 1998-2014 był kierownikiem Zakładu Teologii Patrystycznej na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Jest również konsultorem Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski. W kadencji 2011-2015 był członkiem Komisji Nauk Teologicznych PAN. Jest promotorem 5 rozpraw doktorskich i ponad 150 prac magisterskich.

Święcenia kapłańskie ks. Rafała Kordusa

swieceniarafalkordusW sobotę 26 maja br. w Katedrze Poznańskiej święcenia kapłańskie przyjął diakon Rafał Kordus (na zdjęciu z Rodzicami w dniu święceń), który w naszej parafii odbywał roczną praktykę diakońską. Uroczystą Mszę św. prymicyjną odprawił w niedzielę 27 maja w rodzinnej parafii św. Małgorzaty w Gostyniu, natomiast tydzień później 3 czerwca o 11.00 w naszym kościele parafialnym. Z dniem 1 lipca br. ks. Rafał został mianowany wikariuszem parafii NMP Wniebowziętej, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lwówku.

Srebrny jubileusz kapłaństwa ks. Macieja Szczepaniaka

srebrnyjubileuszW środę 23 maja br. Mszy św. koncelebrowanej o 19.00 przewodniczył syn naszej parafii ks. dr hab. Maciej Szczepaniak, rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, który obchodził w tym roku srebrny jubileusz kapłaństwa. Ks. kanonik Maciej Szczepaniak święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1993 r. z rąk ks. abp. Jerzego Stroby. W 1996 r. wraz z ks. Wojciechem Wolniewiczem i mecenasem Franciszkiem Grzybkowskim założył Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary. W latach 2004-2006 był zastępcą redaktora naczelnego „Przewodnika Katolickiego”. Od 2004 r. pełni funkcję rzecznika prasowego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu i przewodniczy Referatowi ds. Środków Społecznego Przekazu. Od 2009 r. jest redaktorem „Miesięcznika Kościelnego Archidiecezji Poznańskiej” i korespondentem Katolickiej Agencji Informacyjnej, a od 2010 r. konsultorem Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Od 2004 r. prowadzi wykłady i ćwiczenia na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu.