ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

PARAFIA MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ
W POZNANIU

Informacje dla rodziców dotyczące półkolonii

- półkolonie trwają od poniedziałku do piątku w terminie od 27 czerwca do 8 lipca 
- zajęcia rozpoczynają się najpóźniej o godz. 8.00, a kończą się najwcześniej o godz. 16:00 
- miejscem rozpoczęcia półkolonii jest zawsze dom katolicki (kaplica) 
- dzieci otrzymują na zakończenie każdego dnia niezbędnik, w którym będą podane informacje: a) o godzinie rozpoczęcia półkolonii w następnym dniu 
b) o rzeczach, które należy zabrać 
c) o godzinie zakończenia półkolonii w następnym dniu 
- informacje o pierwszym dniu zostaną przekazane poprzez wiadomość SMS i e-mail 
- pierwszego dnia dzieci oddają opiekunom swoje legitymację (legitymacja musi mieć pieczątkę z podpisem ważne do 30 września 2022 r.!!!) /oraz jeśli dziecko posiada – PEKĘ z wbitą możliwością przejazdu ZTM Poznań/ (jeśli dziecko potrzebuje danego dnia legitymację lub PEKĘ wieczorem, to należy zgłosić to na zakończenie półkolonii opiekunowi, to samo dotyczy soboty i niedzieli) 
- jeżeli dziecko z jakiś przyczyn zdrowotnych lub losowych nie może uczestniczyć w następnym dniu proszę poinformować o tym fakcie opiekunów, bądź sms ks. Macieja (506-371-895) 
- o tym, czy dziecko może wracać po zakończonym dniu samodzielnie do domu decyduje rodzic, odpowiednio deklarując w karcie uczestnictwa (można upoważnić kogoś z rodziny, bądź innego rodzica) 
- jeżeli rodzic chce by danego dnia odebrał dziecko ktoś, kto nie jest upoważniony w karcie, należy wtedy wysłać SMS (nie dzwonić!) do ks. Macieja z telefonu rodzica podanego w karcie uczestnictwa 
- program półkolonii ma być dla dzieci niespodzianką, stąd też nie będzie podany wcześniej 
- prawdopodobnie na dzień 6 lipca (czwartek) planowany jest wyjazd do Łodzi, będzie to wyjazd całodzienny (zbiórka będzie ok. 5.30 na dworcu, a powrót ok. 20.00 – szczegóły zostaną podane na początku drugiego tygodnia półkolonii) 
- każdego dnia dzieci otrzymają dwa posiłki (ok. 9:00 – śniadanie /zawsze w domu katolickim/, a popołudniu obiad (albo w szkole katolickiej albo na wyjeździe pod koniec rekreacji). 
- koszt udziału dziecka w półkoloniach parafialnych wynosi 825 zł, w tym ok. 300 zł pokryje parafia (dobroczyńcy podczas jednej ze zbiórek przed kościołem), a 500 zł pokrywają rodzice; jeśli w domu jest trudna sytuacja materialna prosimy o osobisty kontakt rodziców z ks. Proboszczem lub ks. Maciejem; 
- wpłaty na półkolonie proszę dokonywać w biurze parafialnym lub w zakrystii do 25 czerwca (ewentualnie pierwszego dnia półkolonii w domu katolickim) 
- w miarę możliwości prosimy o wpłatę zaliczki (100 zł) do końca maja 
- spotkanie organizacyjne dla rodziców odbędzie się we wtorek 17 maja o godz. 19:45 w kaplicy (podczas spotkania można dokonywać wpłat - zapisy trwają do 26 maja lub do wyczerpania się miejsc (ilość miejsc jest ograniczona); zasadniczo dziecko powinno uczestniczyć w całych półkoloniach – uczestnictwo w jednym tygodniu jest możliwe tylko wtedy, gdy będą wolne miejsca