Przygotowanie

Zwykle przygotowanie trwa około 9 miesięcy, ale w niektórych przypadkach dłużej. Rok formacyjny rozpoczyna się pod koniec września i trwa do połowy czerwca. W trakcie rocznej formacji w Wigilię Paschalną kandydaci do chrztu (katechumeni) przyjmują trzy wspomniane sakramenty.

Spotkania odbywają się w dwóch wymiarach: indywidualnym – katechezy są prowadzone przez kapłana lub katechistów dla grupy katechumenów w jednej z sal Ośrodka – oraz w wymiarze wspólnotowym – katechumeni uczestniczą w kościele wraz z wiernymi tylko w pierwszej części niedzielnej liturgii Mszy św. Zwykle podczas takiej liturgii katechumeni w kolejne niedziele uczestniczą w następujących po sobie obrzędach duchowo przygotowujących ich do przyjęcia sakramentów. Katechumenat to nie tylko wyjaśnienie prawd wiary, ale także i przede wszystkim powolne oraz systematyczne wprowadzanie kandydatów w praktykę życia chrześcijańskiego i kształtowanie ewangelicznych postaw u katechumenów.

W zależności od etapu przygotowania spotkania odbywają się z różną intensywnością. Przez pierwsze dwa miesiące katechumeni spotykają się raz w tygodniu we wtorki w godzinach wieczornych w jednej z sal Ośrodka. Od grudnia aż do Wielkanocy spotkania odbywają się naprzemiennie (4-5 razy w miesiącu) we wtorki i w niedziele. Niedzielne spotkania składają się z dwóch części. Pierwsza to udział w liturgii słowa podczas Mszy św. o godz. 11.00 w kościele, a zaraz po liturgii następuje druga część spotkania już w sali na katechezie. Po przyjęciu sakramentów (Wielkanoc) spotkania odbywają się nadal każdego tygodnia naprzemiennie we wtorki i w niedziele, ale katechumeni już jako neofici w niedziele uczestniczą w pełni w całej Mszy św.

Katechumenom towarzyszą od początku przedstawiciele Kościoła, a więc kapłani, katechiści, rodzice chrzestni, ochrzczeni w latach ubiegłych (neofici), którzy dzielą się swoim doświadczeniem na drodze do wspólnoty Kościoła, oraz szczególnie podczas niedzielnej liturgii wspólnota wiernych parafii Matki Boskiej Bolesnej.

Msze święte

w niedziele i święta:

7.00 – 8.00 – 9.30 – 11.00

(w kościele i dla dzieci w kaplicy) – 12.15 – 15.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia) – 19.00

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 – 18.00 (od października do marca) 19.00 (od kwietnia do września)

Sakrament pokuty

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 oraz pół godziny przed wieczorną Mszą św., a także w każdy czwartek od 9.00 do wieczornej Mszy św.

w niedziele i święta:

15 minut przed każdą Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

od poniedziałku do soboty:

7.30 - 8.00

oraz w każdy czwartek:

od 8.30 do wieczornej Mszy św.

Dane adresowe

Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu

ul. Głogowska 97

60-265 Poznań

tel. 61 866 87 38

PROBOSZCZ

ks. prałat Eugeniusz Antkowiak

tel. 61 866 87 38

WIKARIUSZE

ks. Maciej Wegner

ks. Grzegorz Konieczny

tel. 61 864 30 66