Chrzest

Ze względu na paschalny charakter tego sakramentu i z powodów duszpasterskich wskazane jest, aby udzielać chrztu św. podczas Mszy św. odprawianej w ramach parafialnego porządku nabożeństw, aby wierni mogli uczestniczyć w obrzędzie tego sakramentu. W naszej parafii chrzest św. udzielany jest w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o 15.00 (w lipcu i sierpniu o 12.15).

Rodzice powinni zgłosić dziecko do chrztu św. w biurze parafialnym najpóźniej trzy lub dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu, przedstawiając wymagane dokumenty. Dziecko winno przyjmować chrzest św. w kościele parafialnym swoich rodziców. W niebezpieczeństwie śmierci można udzielać chrztu św. w szpitalach. W takich przypadkach stosuje się skrócony obrzęd chrztu św., a uroczyste przyjęcie dziecka do Kościoła odbywa się w parafii zamieszkania rodziców dziecka.

Dla dziecka należy wybrać dwoje chrzestnych: ojca i matkę. Wybór chrzestnych należy do rodziców dziecka, natomiast duszpasterz sprawdza, czy przedstawieni kandydaci spełniają warunki określone przez Kościół. Ze względu na zadanie chrzestnych w wychowaniu dziecka, rodzice chrzestni powinni spełniać warunki:

- powinni mieć ukończone 16 lat,

- mają być katolikami praktykującymi, wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła (nie wolno np. dopuszczać do pełnienia tej funkcji osób żyjących w niesakramentalnym związku małżeńskim oraz młodzieży nieuczęszczającej na katechizację). Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentu chrztu św.:

- akt urodzenia dziecka (odpis) z USC,

- świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców dziecka,

- dane o rodzicach chrzestnych,

- zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary,

- pisemną zgodę proboszcza parafii zamieszkania dziecka (jeśli chrzest dotyczy dziecka spoza parafii).

Rodzice i chrzestni są zobowiązaniu do uczestnictwa w dwóch specjalnych katechezach. Pierwsza katecheza w naszej parafii odbywają się we wtorek w tygodniu przedchrzcielnym o 18.00 w dolnej salce w Domu Katolickim, a druga - w tym samym tygodniu w sobotę o 17.30 w kościele. W ramach katechez przedstawiana jest teologia chrztu, liturgia chrzcielna oraz obowiązki rodziców i chrzestnych w religijnym wychowaniu dziecka. Zarówno rodzice dziecka (jeśli mnie ma obiektywnych przeciwwskazań), jak i rodzice chrzestni zobowiązani są przed chrztem przystąpić do spowiedzi św.

Przygotowaniem osób dorosłych do przyjęcia sakramentu chrztu św. zajmuje się Archidiecezjalny Ośrodek Katechumenalny działający przy naszej parafii.

Msze święte

w niedziele i święta:

7.00 – 8.00 – 9.30 – 11.00

(w kościele i dla dzieci w kaplicy) – 12.15 – 15.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia) – 19.00

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 – 18.00 (od października do marca) 19.00 (od kwietnia do września)

Sakrament pokuty

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 oraz pół godziny przed wieczorną Mszą św., a także w każdy czwartek od 9.00 do wieczornej Mszy św.

w niedziele i święta:

15 minut przed każdą Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

od poniedziałku do soboty:

7.30 - 8.00

oraz w każdy czwartek:

od 8.30 do wieczornej Mszy św.

Dane adresowe

Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu

ul. Głogowska 97

60-265 Poznań

tel. 61 866 87 38

PROBOSZCZ

ks. prałat Eugeniusz Antkowiak

tel. 61 866 87 38

WIKARIUSZE

ks. Maciej Wegner

ks. Grzegorz Konieczny

tel. 61 864 30 66