Pogrzeb

Należy pamiętać, że każdy zgon musi być odnotowany w księdze zgonów parafii, do której należał zmarły (w której mieszkał). Jako ludzie wierzący wyznajemy, że nasi bliscy choć umierają na tym świecie, to jednak żyją życiem wiecznym w Bogu. Ta myśl nam przyświeca, gdy zgłaszamy zgon bliskiej nam osoby.

Jeżeli pogrzeb ma się odbyć na cmentarzu komunalnym, to termin i godzinę pogrzebu należy ustalić w zakładzie pogrzebowym. Jeżeli na cmentarzu parafialnym, to należy udać się do biura cmentarnego lub telefoniczni uzgodnić termin i godzinę pogrzebu. Następnie należy udać się do biura parafialnego, w celu ustalenia z kapłanem w parafii terminu i godziny Mszy św. pogrzebowej. Do biura parafialnego należy dostarczyć:

- akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego,

- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

Jeżeli pogrzeb ma się odbyć na Cmentarzu Parafialnym na Górczynie, to należy udać się najpierw do biura cmentarnego na Górczynie, a dopiero później do biura parafialnego. Biuro cmentarne na Górczynie (tel. 61 866 23 14) jest czynne:

- w poniedziałki 9.00-15.00,

- od wtorku do piątku 9.00-13.00.

Nic cenniejszego nie możemy podarować naszym zmarłym jak ofiarę Mszy św. Św. Monika powiedziała: „Nieważne gdzie pochowacie moje ciało – ważne, abyście pamiętali o mnie przy Ołtarzu Pańskim”. W naszej parafii w Dzień Zaduszny 2 listopada odprawiamy Mszę św. za zmarłych w minionym roku (rodziny zmarłych powiadamiane są o tej Mszy św. listownie). Powinniśmy modlić się za naszych najbliższych zmarłych – zostawiamy wymienianki, ofiarujemy odpusty, zamawiamy Msze św. za najbliższych.

Msze święte

w niedziele i święta:

7.00 – 8.00 – 9.30 – 11.00

(w kościele i dla dzieci w kaplicy) – 12.15 – 15.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia) – 19.00

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 – 18.00 (od października do marca) 19.00 (od kwietnia do września)

Sakrament pokuty

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 oraz pół godziny przed wieczorną Mszą św., a także w każdy czwartek od 9.00 do wieczornej Mszy św.

w niedziele i święta:

15 minut przed każdą Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

od poniedziałku do soboty:

7.30 - 8.00

oraz w każdy czwartek:

od 8.30 do wieczornej Mszy św.

Dane adresowe

Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu

ul. Głogowska 97

60-265 Poznań

tel. 61 866 87 38

PROBOSZCZ

ks. prałat Eugeniusz Antkowiak

tel. 61 866 87 38

WIKARIUSZE

ks. Maciej Wegner

ks. Grzegorz Konieczny

tel. 61 864 30 66