Sakrament chorych

Kościół sprawując duszpasterstwo chorych spełnia polecenie Pana Jezusa, by troszczyć się o chorych. Troskę tę okazuje Kościół nie tylko odwiedzając chorych, lecz także podnosząc ich na duchu przez Sakrament Namaszczenia. Czyni to w czasie trwania choroby oraz wtedy gdy chorzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci. „Choruje ktoś wśród was? Niech wezwie kapłanów Kościoła i niech się nad nim modlą – namaszczając go olejem w Imię Pańskie. Modlitwa płynąca z wiary wybawi chorego i ulży mu w cierpieniu. A jeśliby był w grzechach, będą mu odpuszczone” (Jk 5,14-15).

Człowiek chory potrzebuje szczególnej łaski Bożej, aby pod wpływem lęku nie upadł na duchu i podlegając pokusom nie zachwiał się w wierze. Dlatego Chrystus w sakramencie namaszczenia daje swoim wiernym, dotkniętym chorobą, potężną moc i obronę. Dokumenty Kościoła stanowią, że:

- chorych należy namaszczać, by ich podźwignąć i zbawić,

- sakrament ten można powtarzać, jeśli chory po przyjęciu namaszczenia wyzdrowiał i ponownie zachorował,

- udziela się go osobom w podeszłym wieku, jeśli nawet nie zagraża im niebezpieczna choroba,

- rodziny same powinny prosić o namaszczenie chorych, niech chorzy przyjmują ten sakrament z wiarą i pobożnością; trzeba wystrzegać się złego zwyczaju odkładania przyjęcia sakramentu chorych (kapłan wezwany do chorego, który już umarł namaszczenia nie udziela, pozostaje tylko modlitwa za zmarłego).

Sakrament Namaszczenia udzielany jest w naszej parafii z okazji Odpustu Parafialnego (15 września) podczas Mszy św. o 15.00. Można go również połączyć z odwiedzinami chorych, które odbywają się z okazji pierwszego piątku miesiąca oraz przed Świętami Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego. Chorych zgłaszamy w biurze parafialnym lub zakrystii kilka dni wcześniej z zaznaczeniem, że prosimy również o sakrament chorych. Nie czekajmy zbyt długo, gdyż najczęściej jest już za późno! Wtedy nasze sumienie obciążamy wielką odpowiedzialnością za nie przygotowanie naszych bliskich na moment spotkania z Bogiem. W mieszkaniu chorego należy przygotować na stoliku: krzyż, zapalone świece, wodę święconą, sól z chlebem oraz odrobinę waty.

W naszej parafii kapłani odwiedzają chorych z sakramentami świętymi każdego miesiąca z okazji pierwszego piątku. Ponadto nadzwyczajni szafarze Komunii św. roznoszą Komunię św. chorym w niedzielę. Chorych do odwiedzin przez kapłana lub szafarza Komunii św. zgłaszamy w biurze parafialnym.

Msze święte

w niedziele i święta:

7.00 – 8.00 – 9.30 – 11.00

(w kościele i dla dzieci w kaplicy) – 12.15 – 15.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia) – 19.00

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 – 18.00 (od października do marca) 19.00 (od kwietnia do września)

Sakrament pokuty

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 oraz pół godziny przed wieczorną Mszą św., a także w każdy czwartek od 9.00 do wieczornej Mszy św.

w niedziele i święta:

15 minut przed każdą Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

od poniedziałku do soboty:

7.30 - 8.00

oraz w każdy czwartek:

od 8.30 do wieczornej Mszy św.

Dane adresowe

Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu

ul. Głogowska 97

60-265 Poznań

tel. 61 866 87 38

PROBOSZCZ

ks. prałat Eugeniusz Antkowiak

tel. 61 866 87 38

WIKARIUSZE

ks. Maciej Wegner

ks. Grzegorz Konieczny

tel. 61 864 30 66