ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

PARAFIA MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ
W POZNANIU

BIERZMOWANIE

Troska o przygotowanie do sakramentu bierzmowania należy do wspólnoty parafialnej, dotyczy rodziców, którzy przez okres życia i posłuszeństwa Bożemu prawu wprowadzają kandydatów w zakresie dojrzałej wiary. Do bierzmowania kandydat przystępuje w miejscu zamieszkania. W nieobecności wyjątkowych może się odbyć poza parafią, jednak zawsze za wiedzą i zgodą księdza proboszcza parafii zamieszkania. 
Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa dwa lata. Przygotowanie programu realizowanego przez kandydata poprzez udział w Mszach św. i nabożeństwach, katechezach sakramentalnych według programu diecezjalnego, udział w rekolekcjach i dniach skupienia. 
W naszej parafii za przygotowanie młodzieży do tego sakramentu odpowiedzialny jest ks. wikariusz Maciej Wegner. 
Sakrament bierzmowania udzielany jest przez księdza Biskupa w wyznaczonym dla danej parafii terminu. W sytuacji, gdy w danym roku przewidziana jest wizytacja kanoniczna, sakrament bierzmowania jest udzielany w ramach wizytacji.

SPOTKANIA DLA KANDYDATÓW Z KLAS 7 

Czwartek, 27 kwietnia 
g. 19:45 w kaplicy

SPOTKANIA DLA KANDYDATÓW Z KLAS 8

Środa, 8 marca
Godz. 18.45