ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

PARAFIA MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ
W POZNANIU

Parafialna Rada Duszpsterska

Parafialna Rada Duszpasterska jest organem doradczym wspierającym proboszcza w sprawach duszpasterskich , szczególnie w realizowaniu Archidiecezjalnego Programu Duszpasterskiego.

czytaj więcej

Parafialna Rada Ekonomiczna

Celem Parafialnej Rady Ekonomicznej jest wspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii. Jej opinie mają być pomocą dla proboszcza w podejmowaniu właściwych decyzji w sprawach ekonomicznych

czytaj więcej

Chór 
Dolorosa

Do celów kościelnych zespołów muzycznych należy: pomnażanie chwały Bożej, współtworzenie liturgii przez pielęgnowanie muzyki religijnej i podnoszenie poziomu jej wykonywania podczas liturgii, podtrzymywanie tradycji muzycznych Kościoła, kształtowanie estetyki muzycznej w duchu nauki Kościoła i promowanie wartościowej twórczości muzyczno-liturgicznej, troska o życie duchowe i moralne swoich członków, realizacja postanowień prawnych Kościoła dotyczących muzyki.

czytaj więcej

Wspólnota Żywego Różańca

Żywy Różaniec – międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. 

learn more

Domowy 
Kościół

Domowy Kościół, gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, pomaga małżonkom żyjącym w sakramencie małżeństwa czerpać z łaski i mocy tego sakramentu, uczy ich nim żyć i celebrować go przez całe życie.

learn more

Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza pomaga kapłanowi przy celebrowaniu Eucharystii, sakramentów świętych i innych nabożeństw.

czytaj więcej