ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

PARAFIA MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ
W POZNANIU

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Ze względu na paschalny charakter tego sakramentu i z powodów duszpasterskich wskazane jest, aby udzielać chrztu św. podczas Mszy św. odprawianej w ramach parafialnego porządku nabożeństw, aby wierni mogli uczestniczyć w obrzędzie tego sakramentu. W naszej parafii chrzest św. udzielany jest w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o 15.00 (w lipcu i sierpniu o 12.15). Chrztu udziela się w parafii zamieszkania rodziców dziecka.  

Wymagane dokumenty

  • rodzice zgłaszają dziecko dwa, trzy tygodnie przed planowaną datą chrztu
  • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • akt małżeństwa kościelnego rodziców dziecka
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
  • pisemną zgodę proboszcza parafii zamieszkania dziecka (jeśli chrzest dotyczy dziecka spoza parafii).

Rodzice chrzestni

  • muszą mieć ukończone 16 lat
  • przyjęty sakrament bierzmowania
  • uczestnictwo w katechezie szkolnej
  • systematyczne praktykowanie wiary
  • życie sakramentalne (regularna spowiedź św. i komunia św. (chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w konkubinatach lub związkach niesakramentalnych)

Katechezy dla rodziców i chrzestnych

Rodzice i chrzestni są zobowiązaniu do uczestnictwa w dwóch specjalnych katechezach. Pierwsza katecheza w naszej parafii odbywają się we wtorek w tygodniu przedchrzcielnym o 18.00 w dolnej salce w Domu Katolickim, a druga - w tym samym tygodniu w sobotę o 17.30 w kościele. W ramach katechez przedstawiana jest teologia chrztu, liturgia chrzcielna oraz obowiązki rodziców i chrzestnych w religijnym wychowaniu dziecka. Zarówno rodzice dziecka (jeśli mnie ma obiektywnych przeciwwskazań), jak i rodzice chrzestni zobowiązani są przed chrztem przystąpić do spowiedzi św. 

CHRZEST OSÓB DOROSŁYCH

Przy parafii Matki Boskiej Bolesnej działa Archidiecezjalny Ośrodek Katechumenalny przygtowujący osoby dorosłe do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.