ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

PARAFIA MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ
W POZNANIU

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Kościół sprawując duszpasterstwo chorych spełnia polecenie Pana Jezusa, by troszczyć się o chorych. Troskę tę okazuje Kościół nie tylko odwiedzając chorych, lecz także podnosząc ich na duchu przez Sakrament Namaszczenia. Czyni to w czasie trwania choroby oraz wtedy gdy chorzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci. „Choruje ktoś wśród was? Niech wezwie kapłanów Kościoła i niech się nad nim modlą – namaszczając go olejem w Imię Pańskie. Modlitwa płynąca z wiary wybawi chorego i ulży mu w cierpieniu. A jeśliby był w grzechach, będą mu odpuszczone” (Jk 5,14-15).Człowiek chory potrzebuje szczególnej łaski Bożej, aby pod wpływem lęku nie upadł na duchu i podlegając pokusom nie zachwiał się w wierze. Dlatego Chrystus w sakramencie namaszczenia daje swoim wiernym, dotkniętym chorobą, potężną moc i obronę. Dokumenty Kościoła stanowią, że:
- chorych należy namaszczać, by ich podźwignąć i zbawić
- sakrament ten można powtarzać, jeśli chory po przyjęciu namaszczenia wyzdrowiał i ponownie zachorował
- udziela się go osobom w podeszłym wieku, jeśli nawet nie zagraża im niebezpieczna choroba
- rodziny same powinny prosić o namaszczenie chorych 
- niech chorzy przyjmują ten sakrament z wiarą i pobożnością
- trzeba wystrzegać się złego zwyczaju odkładania przyjęcia sakramentu chorych (kapłan wezwany do chorego, który już umarł namaszczenia nie udziela, pozostaje tylko modlitwa za zmarłego).

Sakrament chorych w kościele

Sakrament Namaszczenia udzielany jest w naszej parafii z okazji Odpustu Parafialnego (15 września) podczas Mszy św. o 15.00. 

Sakrament chorych w pierwsze piątki i pierwsze soboty miesiąca

W naszej parafii kapłani odwiedzają chorych z sakramentami świętymi każdego miesiąca z okazji pierwszego piątku. Ponadto nadzwyczajni szafarze Komunii św. roznoszą Komunię św. chorym w niedzielę. Chorych do odwiedzin przez kapłana lub szafarza Komunii św. zgłaszamy w biurze parafialnym.
W mieszkaniu chorego należy przygotować na stoliku: krzyż, zapalone świece, wodę święconą, oraz odrobinę waty.

Sakrament chorych w sytuacji zagrożenia życia

W sytuacji zagrożenia życia chorych zgłaszamy w biurze parafialnym lub zakrystii, bądź telefonicznie 61 866 87 38 

Nie czekajmy zbyt długo, gdyż najczęściej jest już za późno! Wtedy nasze sumienie obciążamy wielką odpowiedzialnością za nie przygotowanie naszych bliskich na moment spotkania z Bogiem.