ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

PARAFIA MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ
W POZNANIU

Etapy formacji
Czas formacji katechumenalnej dzieli się na cztery okresy, które współbrzmią z układem roku kościelnego.
1.  Prekatechumenat.  Jest to wstępne przygotowanie kandydatów. Wyjaśnia się im, czym jest życie chrześcijańskie. Kandydaci przyswajają sobie podstawowe pojęcia wiary chrześcijańskiej. Jest to już ewangelizacja, podczas której głoszona jest prawda o Bogu żywym i o Jezusie posłanym dla zbawienia wszystkich. Jest to też czas badania motywów, które skłaniają kandydatów, aby wstąpili do wspólnoty Kościoła. Prekatechumenat kończy się na przełomie listopada i grudnia, a następnie w pierwszą niedzielę Adwentu, kiedy podczas obrzędu przyjęcia do katechumenatu kandydaci uroczyście zostają wprowadzeni do kościoła i uczestniczą w liturgii słowa Mszy św. Zwykle temu bardzo wymownemu obrzędowi przewodniczy biskup. Przez niego kandydaci zostają naznaczeni znakiem krzyża, otrzymują Ewangelię i po raz pierwszy publicznie ujawniają Kościołowi swoje pragnienie bycia chrześcijaninem.
2.  Katechumenat ścisły.  Na tym etapie katechumeni przyswajają sobie podstawy życia duchowego i nauki chrześcijańskiej. Podejmują decyzję zmiany życia i wejścia we wspólnotę z Bogiem w Chrystusie. Uczą się żyć według nauki Chrystusa. Uczestniczą w obrzędach liturgicznych, które stopniowo ich oczyszczają. Kościół wzmacnia ich przez egzorcyzmy i błogosławieństwa. Zaczynają praktykować modlitwę. Ponadto na tym etapie pojawia się pierwsze doświadczenie wspólnoty i ducha chrześcijańskiego.  Etap ten trwa do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu.
3.  Okres oczyszczenia i oświecenia.  Ten okres przypada na czas Wielkiego Postu. To tygodnie intensywnego przygotowania ducha i serc katechumenów do nowego narodzenia, które dokonuje się w sakramencie chrztu św. Okres oczyszczenia i oświecenia rozpoczyna się obrzędem wybrania w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu podczas Mszy św. o 11.00. Tej liturgii również przewodniczy biskup, który dopuszcza do bliższego przygotowania do sakramentów tych katechumenów, którzy przeżyli nawrócenie serca i dokonała się w nich zmiana obyczajów oraz posiedli dostateczną znajomość nauki chrześcijańskiej.  W obrzędzie uczestniczą wybrani przez katechumenów rodzice chrzestni. Po obrzędzie wybrania podczas kolejnych niedziel Wielkiego Postu mają trzy skrutynia połączone z egzorcyzmami. Skrutynia uwalniająca od skutków grzechu i od wpływu szatana. Ponadto prowadzą do umocnienia w Chrystusie, który jest „drogą, prawdą i życiem”. Końcowym obrzędem tego etapu jest obrzęd „Effatha” („Otwórz się”) udzielający kolejnej łaski na intensywnej drodze do obmycia wodą chrztu. Ten okres kończy się przyjęciem sakramentów w Wigilię Paschalną w katedrze. Nowo ochrzczeni otrzymują życie Boże w sakramencie chrztu, dar Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania oraz Ciało i Krew Chrystusa w Komunii św.
4.  Okres mistagogii.  To czas pogłębiania tego wszystkiego, co się dokonało. Ten czas pomaga nowo ochrzczonym (neofitom) wejść w zwyczajny rytm życia Kościoła. Jest to czas doświadczenia czasowego sakramentów, zbierania owoców i zacieśniania wzajemnych więzów ze wspólnotą wiernych. Okres mistagogii trwa przez cały okres wielkanocny.

Kontakt
Zgłoszenie na kolejne rok przygotowania do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego ma się do końca września dyrektora katechumenalnego ks. prałat Eugeniusz Antkowiak pod numerem telefonu 61 866 87 38 lub w biurze parafialnym w czwartki od 16.00 do 18.00.


HARMONOGRAM ZAJĘĆ