ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

PARAFIA MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ
W POZNANIU

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii. Rada jest instytucją stałą w parafii, a jej kadencja trwa cztery lata. Parafialna Rada Duszpasterska jest organem doradczym proboszcza. Do jej zadań należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o szczegółowy program duszpasterski w Archidiecezji. Chociaż Rada posiada charakter doradczy, to jednak proboszcz przed podjęciem odpowiedniej decyzji związanej z duszpasterstwem parafii winien wziąć pod uwagę jej opinię. 

Przewodniczący Rady: Ks. Proboszcz Eugeniusz Antkowiak

Sekretarz Rady: Agnieszka Grzelczak

Członkowie Rady z urzędu:

s. Klelia - przełożona sióstr franciszkanek z ulicy Calliera

ks. Maciej Wegner

Członkowie Rady z nominacji:

Jakub Antkowiak

Piotr Białas

Ludomir Gólski

Mariusz Kaczmarek

Michał Kokorniak

Maciej Korek

Michał Masiakowski

Maria Ostrowska

Beata Paszkiewicz

Paweł Perdoch

Rafał Pietrzak

Barbara Sobkowiak

Łukasz Starzycki

Piotr Szkudlarz