ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

PARAFIA MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ
W POZNANIU

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Związki małżeńskie błogosławimy w naszym kościele przez cały rok. Na trzy miesiące przed planowanym terminem zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego narzeczeni przychodzą do biura parafialnego (w parafii narzeczonego lub narzeczonej) z kompletem wymaganych dokumentów, aby spisać protokół przedślubny. 
Ks. Proboszcz przyjmuje narzeczonych w każdy czwartek od 16.00 do 18.00 lub po wcześniejszym umówieniu.

WYMAGANE DOKUMENTY

- -akt chrztu obu narzeczonych (jeżeli chrzest odbył się poza naszą parafią dokument musi być aktualny, czyli wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy, z zaznaczeniem do ślubu, z podaną datą bierzmowania)
- dowody osobiste narzeczonych
- świadectwo ukończenia katechizacji z zakresu szkoły średniej
- świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej
- zaświadczenie o uczestnictwie w trzech spotkaniach w poradni przedmałżeńskiej
- w przypadku małżeństwa konkordatowego dostarczyć należy zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego
- jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt małżeństwa
- w wypadku wdowców i wdów konieczny jest również akt zgonu małżonka.

Gdy narzeczeni nie należą do naszej parafii, to przynoszą od ks. proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego licencję (jest to dokumentem, który własny proboszcz wypisuje po przeprowadzeniu całej procedury prawnej dla narzeczonych).

Przed ślubem narzeczeni podają również dane świadków. Świadkiem sakramentu małżeństwa powinna być osoba pełnoletnia.

KATECHEZA PRZEDMAŁŻEŃSKA

Katecheza przedmałżeńska obejmuje cykl sześciu spotkań (12 katechez). W roku 2023 katechezy planowane są w poniższych terminach:


 https://www.dr.archpoznan.pl/katechezy-online/

PORADNIA RODZINNA DLA NARZECZONYCH

Spotkania Parafialnej Poradni Rodzinnej odbywają się w cyklach miesięcznych. Pierwsze spotkanie odbywa się w pierwszą środę miesiąca o godzinie 19:00 w salce pod kościołem z wyjątkiem sierpnia (przerwa urlopowa). Nie ma wcześniejszych zapisów, wystarczy przyjść na pierwsze spotkanie.
W związku z sytuacją epidemiczną Parafialna Poradnia Rodzinna jest nieczynna do odwołania. 
Można skorzystać z poradni online:
https://www.szansapoznania.com/events/poradnia-przedmalzenska-online